Informacje
Godziny otwarcia
poniedziałek
10.00-13.00
wtorek-niedziela
11.00-18.00
Kontakt
Telefon
(17) 749 38 62
Email
wycieczki@zamek-lancut.pl
Lokalizacja
ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut
Image alt
DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności
;

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Muzeum-Zamek w Łańcucie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://zamek-lancut.pl.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

 

Stan dostępności cyfrowej


Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.


Przygotowanie deklaracji dostępności


 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.


Informacje zwrotne i dane kontaktowe


Każdy ma prawo:

 • - zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • - zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • - wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • - dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • - wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • - wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.


Skargi i odwołania


Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • organ nadzorujący: Dyrektor Muzeum – Zamek w Łańcucie
 • adres: ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut
 • e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • telefon: (+48) 17 225 20 08

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.


DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA 


KASY BILETOWE

Kasy biletowe Muzeum znajdują się w budynku Podkarpackiego Centrum Dziedzictwa zwanego dalej „Maneż”, ulica 3 Maja 10.


Wejście do budynku zlokalizowane jest na poziomie terenu, jedynie w drzwiach znajduje się niski próg. W budynku znajduje się oznaczona, dostosowana toaleta.

Teren przed Maneżem wyłożony jest kostką granitową, to może stanowić utrudnienie w poruszaniu się. Brama Maneżu usytuowana jest naprzeciw bramy prowadzącej do Parku. Pomiędzy bramami znajduje się ulica i przejście dla pieszych. Bilety wstępu do Muzeum można również zakupić on-line https://bilety.zamek-lancut.pl/


PARKING

Muzeum nie posiada własnych miejsc parkingowych.


Na terenie miasta, w bezpośrednim sąsiedztwie Kas Biletowych i Parku znajdują się wydzielone strefy bezpłatnego parkowania dla osób z niepełnosprawnością.

 

Ze względu na rozległy teren Zespołu pałacowo – parkowego i rozmieszczenie ekspozycji, osobom poruszającym się na wózkach umożliwiamy wjazd na teren zespołu oraz swobodny podjazd możliwie najbliżej wejść na ekspozycje. Na etapie planowania wizyty w Muzeum prosimy o zgłoszenie takiej potrzeby. Telefonicznie 17 225 20 08 lub mailem na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


PARK

Teren Parku jest dostępny dla wszystkich osób. Dojście do Zamku prowadzi utwardzonymi alejami. Na alejach znajdują się biegnące w poprzek drenaże, czyli odpływy wody, to może w niewielkim stopniu utrudniać poruszanie się np. osobie na wózku.

Wstęp na teren Parku Przyzamkowego jest płatny. Na terenie Parku, w głównej alei prowadzącej do Zamku, przed mostem głównym znajdują się  biletomaty - możliwa jest  płatność kartą lub gotówką.


EWAKUACJA

Na terenie ekspozycji muzealnych nie ma systemu radiowęzłów. O ewentualnych zagrożeniach lub w celu przekazania ważnych wiadomości (np. o ewakuacji) informować będą opiekunowie ekspozycji wyposażeni w radiotelefony, zapewniające bezpośrednią łączność z centralą Muzeum. Łączność ta działa w obie strony np. na wezwanie pomocy medycznej do Zwiedzającego.


ZWIEDZANIE

Możliwe jest zwiedzanie ekspozycji muzealnych z psem przewodnikiem. Osoba wraz z psem asystującym ma prawo wstępu na wszystkie ekspozycje pod warunkiem okazania certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego, aktualnego dokumentu potwierdzającego szczepienia weterynaryjne. Pies musi być wyposażony w uprząż. Za zachowanie psa i szkody przez niego wyrządzone odpowiada jego właściciel.

Na stronie internetowej Muzeum dostępny jest przedprzewodnik napisany językiem prostym. Dostępny pod linkiem: 

https://old.zamek-lancut.pl/pl/content/zamekdzisiaj/edukacja/odkrywammuzeum.pdf

Ekspozycje Muzeum-Zamek w Łańcucie można zwiedzać w PJM w ramach standardowego zwiedzania z przewodnikiem – po wcześniejszej rezerwacji. Interesanci Muzeum po wcześniejszym zgłoszeniu mailowym mogą również uzyskać pomoc i informacje w PJM na miejscu.


Udogodnienia dla osób z niepełnosprawnością ruchową


Na ekspozycję I piętra i II piętra budynku prowadzą szerokie klatki schodowe. Komunikacja pomiędzy kondygnacjami dla osób na wózkach odbywa się z wykorzystaniem 2 schodołazów gąsienicowych [PTR 160 firmy SANO] co może stanowić utrudnienie w wypadku większych grup osób poruszających się na wózkach. W takiej sytuacji prosimy o wcześniejszy kontakt z Muzeum i przekazanie nam takiej informacji. Ekspozycja wnętrz zamkowych dysponuje również dwoma wózkami typu VCWK42L. W Zamku nie ma windy osobowej.


Korytarze i przejścia na ekspozycji wnętrz I piętra mają szerokość około 1,5 m. Możliwe jest wygodne poruszanie się z osobą towarzyszącą. Na trasie zwiedzania w miejscach o utrudnionej dostępności, wyznaczono przejście alternatywne. Przy wysokich progach na trasie zwiedzania znajdują się szeroki i wygodne podjazdy. Pracownicy Muzeum mogą asystować przy przechodzeniu przez trasę zwiedzania. 


Całość ekspozycji I piętra jest dostępna. 

Na całej trasie zwiedzania parteru i I piętra znajdują się czarne składane krzesełka na których można w razie potrzeby odpocząć.


II piętro nie jest dostępne dla osób poruszających się na wózkach, część wnętrz ma organiczną dostępność (m.in. ze względu na zbyt wąskie przejścia). Muzeum na swojej stronie udostępnia zwiedzanie wirtualne tej ekspozycji. https://old.zamek-lancut.pl/digitalizacja/wirtualsp/Lancut.html


Łaźnie Rzymskie znajdujące się w podziemiach Zamku są ekspozycją niedostępną dla osób poruszających się na wózkach. Trwają prace nad zapewnieniem dostępu alternatywnego.


Na parterze Zamku jest dostosowana toaleta. Znajduję się tam również przewijak dla najmłodszych dzieci.

Ze względu na zabytkowy charakter wnętrz, nie jest możliwe poruszanie się po nich na wózkach elektrycznych. Istnieje możliwość skorzystania z wózków ortopedycznych udostępnianych przez Muzeum. Osoby na wózkach elektrycznych mogą zwiedzić wnętrze Sieni zamkowej. 


Udogodnienia dla osób niesłyszących i niedowidzących

Dostępny jest system audioguidów stacjonarnych. Wybrane zbiory zamkowe dostępne są w ramach zwiedzania sensorycznego.
Na stronie Muzeum oraz na stronie Głusi.TV dostępne jest zwiedzanie ekspozycji I-szego piętra w PJM.

Udogodnienia dla osób starszych

Osoby starsze i inne, które tego potrzebują, mogą posługiwać się balkonikiem i/lub laską z miękkim zakończeniem. W celu krótkiego odpoczynku mogą skorzystać ze współczesnych krzeseł rozstawionych na ekspozycji.
Udogodnienia dla rodzin z małymi dziećmi
Na parterze Zamku dostępna jest dostosowana toaleta i miejsce, w którym można przewinąć dziecko. Nie są dostępne podkłady, ani mokre chusteczki. 

STAJNIE I WOZOWNIA

UWAGA. Osoby poruszające się na wózkach prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności przy przejściu przez drogę publiczną z Parku Krajobrazowego na teren parku przy Stajniach i Wozowni. 
Znajdujące się tam podwyższone przejście dla pieszych, a w szczególności najazd na przejście i zjazd z niego mogą stanowić dla Państwa poważne utrudnienie.
Istnieje ryzyko zablokowania przednich kółeczek wózka w szczelinie pomiędzy zjazdem z przejścia a krawężnikiem. Prosimy o szczególną uwagę w tym miejscu.

Do budynku Stajni prowadzi wejście główne od strony ul. 3 Maja 14.
Przed wejściem jest wysoki stopień. Dostęp do budynku dla osób na wózkach możliwy jest dzięki rampie o kącie nachylenia 6%. Brak bocznych poręczy. 
Do budynku Wozowni wejście prowadzi z poziomu terenu.
Całość ekspozycji Stajni i Wozowni jest dostęna. Na dodatkowych monitorach można zobaczyć prezentacje pojazdów konnych. Prezentacja nie jest dostosowana dla osób z dysfunkcją wzroku.
Wejścia do obu budynków oraz trasy zwiedzania mają odpowiednią szerokość umożliwiającą poruszanie się wszystkim zwiedzającym.
Ekspozycje znajdują się na jednym poziomie.
Spacer powozem - pojazd nie jest dostosowany do potrzeb osób na wózkach.


EKSPOZYCJA IKON/DZIAŁ SZTUKI CERKIEWNEJ


Ekspozycja Ikon znajduje się w budynku Stajni (lewe skrzydło). Ekspozycja dostępna jest z poziomu terenu. Do budynku prowadzą szerokie drzwi progiem średniej wysokości. Na stronie Muzeum oraz stronie Głusi.TV dostępne jest nagranie "Zwiedzanie ekspozycji Sztuki Cerkiewnej w PJM".

STORCZYKARNIA


Budynek Storczykarni znajduje się we wschodniej części Parku. Prowadzą do niego utwardzone i równe alejki parkowe oraz aleja biegnąca przez Park od bramy przy styku ulic Kościuszki i Gen. Sikorskiego do ul. 3 Maja. Cała ekspozycja Storczykarni jest dostępna z poziomu terenu. Niedużym utrudnieniem dla osób poruszających się na wózkach może być żwir przy drzwiach do budynku. 
Kolekcja storczyków umieszczona jest w zasięgu wzroku. W wypadku osób niedowidzących pracownicy Storczykarni umożliwiają zwiedzanie sensoryczne - po wcześniejszym zgłoszeniu i w miarę kwitnienia roślin. Na wystawie storczyków działają zamgławiacze z czystą wodą, które uruchamiają się automatycznie.

d. KASYNO Urzędnicze – Dział Historii Miasta

Budynek dawnego Kasyna Urzędniczego znajduje się na terenie miasta (poza Parkiem) u zbiegu ulic Zamkowej i Kościuszki. Drzwi wejściowe są szerokie z niskim progiem. Na pierwszą kondygnację prowadzą schody, na których zamontowano podest - windę schodową. W budynku dostępne są też windy osobowe. Na każdym piętrze są odpowiednio oznaczone, dostosowane toalety.

Wystawy w d.Kasynie można zwiedzać indywidualnie. Na tej stronie internetowej i stronie Głusi.TV dostępne jest „Zwiedzanie ekspozycji Historii Miasta i Regionu w PJM”.


CENTRUM EDUKACJI TRADYCJI  im. Jana Potockiego 

dawna ORANŻERIA 


Dojście do dawnej Oranżerii prowadzi przez most główny (zachodni). Następnie należy kierować się w prawo, do budynku stojącego prostopadle do Zamku.
Wejście główne do dawnej Oranżerii znajduje się na krótszym boku budynku przy kolumnach. Do wejścia prowadzą zabytkowe schody o nierównej wysokości oraz stała pochylnia dla wózków. Schody i pochylnia nie posiadają poręczy. Przed wejściem jest wystarczająca powierzchnia manewrowa. Przy drzwiach, wewnątrz budynku stały dyżur pełni pracownik Muzeum. Wystawy w budynku umieszczone są na dwóch kondygnacjach: parter i piętro. Szatnie i toalety znajdują się w piwnicy. Wszystkie kondygnacje w budynku są połączone windą osobową i klatką schodową.
Przy szatniach znajdują się toalety. W toalecie dostosowanej dostępny jest przewijak dla młodszych dzieci. 

Do budynku można wejść i zwiedzać wystawy z dziećmi w wózkach przy zachowaniu niezbędnej ostrożności w manewrowaniu.  


Na miejscu jest możliwość wypożyczenia wózka ortopedycznego i chodzika.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku dostępny jest audioguide z trzema rodzajami nagrań: opis uroszczony, audiodeskrypcja i w PJM. 

Wystawy na I piętrze dostępne są z lektorem PJM.

POKÓJ WYCISZENIA

znajduję sie w dawnej Oranżerii na parterze. Przeznaczony jest dla osób w każdym wieku, które ze względu na swoje szczególne potrzeby potrzebują krótkiego wypoczynku i odreagowania napięć. W pokoju jest leżanka umożliwiająca przebranie nastolatka lub osoby dorosłej, są fotele, poduszki, koce i kołdra obciążeniowa.

dawna UJEŻDŻALNIA


Dojście do dawnej Ujeżdżalni prowadzi alejkami parkowymi w kierunku kortów tenisowych i Storczykarni oraz bramy prowadzącej na teren Stajni i Wozowni. Z rozwidlenia alejka prowadzi bezpośrednio do drzwi budynku. Przed drzwiami jest ławka, na której można odpocząć i zaczekać na zwiedzanie. Przy drzwiach, wewnątrz budynku stały dyżur pełni pracownik Muzeum.
Wystawy w budynku umieszczone są na dwóch poziomach 0 i -1. Oba poziomy łączy klatka schodowa oraz dźwig osobowy dla osób poruszających się na wózkach.


Szatnia i dostosowana toaleta znajduje się na poziomie – 1. W dostosowanej toalecie jest dostępny przewijak dla małych dzieci.


Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

UWAGA Dla osób poruszających się na wózkach tymczasowo dostępne jest wejście od strony ulicy 3 Maja (małe wózki i wózki dziecięce bez przeszkód). Wszelkiej pomocy w tym zakresie udzielają pracownicy obsługi budynku. Z uwagi na awarię platformy na ekspozycji (poziom -1) dostęp do tej części wystawy jest czasowo utrudniony (prowadzą na nią trzy stopnie). Dostęp do szatni i dostosowanych toalet odbywa się bez przeszkód.  

 
PARK WEWNĘTRZNY zwany PRZYZAMKOWYM I PARK ZEWNĘTRZNY zwany KRAJOBRAZOWYM

Do Parku prowadzi pięć bram z przyległych ulic. Wejścia są z poziomu chodników.
Aleje są równe, mają czytelnie wyznaczone krawędzie, na części z nich są biegnące w poprzek drenaże/odpływy wody, co może wpływać na utrudnienia w poruszaniu się.
Na terenie Parku znajdują się ławki na których można odpocząć podczas spaceru.
Informacje alfabetem Braille’a umieszczone są jedynie na terenie Ogrodu Włoskiego w Parku Przyzamkowym.

PAŁACYK MYŚLIWSKI W JULINIE oddział Muzeum-Zamek w Łańcucie

Obiekty zabytkowe są czasowo wyłączone ze zwiedzania. Dostępny jest teren parku leśnego. Alejki sa nierówne i piaszczyste


APLIKACJE MOBILNE


CET Łańcut

https://play.google.com/store/apps/details?id=pl.audiotour.cet&hl=pl&gl=US

 

INFORMACJE DODATKOWE

 • Zwiedzający Muzeum-Zamek w Łańcucie mogą skorzystać z pomocy przeszkolonego personelu – w tym bezpośredniej informacji o rozkładzie ekspozycji lub wsparcia w czasie zwiedzania w niezbędnym zakresie.
 • W Muzeum dostępna jest oferta działań edukacyjnych. Nauczyciele i opiekunowie wybierając działania mogą wskazać na szczególne potrzeby uczniów i podopiecznych. 
 • Muzeum czyni ciągłe starania dla podniesienia jakości obsługi zwiedzających o szczególnych potrzebach.
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług oraz w celach analitycznych i marketingowych. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce lub zaakceptować wszystkie pliki cookies. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą "Polityką prywatności"
Akceptuję