Informacje
Godziny otwarcia
poniedziałek
10.00-13.00
wtorek-niedziela
11.00-18.00
Kontakt
Telefon
(17) 749 38 62
Email
wycieczki@zamek-lancut.pl
Lokalizacja
ul. Zamkowa 1, 37-100 Łańcut
Zamek
PROJEKTY Z BUDŻETU PAŃSTWA

Zadania dofinansowane ze środków
Budżetu Państwa

PROJEKTY Z BUDŻETU PAŃSTWA
 

Projekty z budżetu Państwa

Prace konserwatorskie rzeżba bachus
 
„Remont i przebudowa budynku służbówki tzw. („Dyrektorówki”) wchodzącego w skład dawnego Zespołu Myśliwskiego Julin”
 

Wykonana zostanie rozbiórka przybudówki do budynku Dyrektorówki. Rozebrane elementy zostaną zinwentaryzowane, zdestruowane części będą odtworzone na wzór pierwotnych, a cała przybudówka zrekonstruowana.

Całkowita wartość zadania: 196 988,42 zł brutto

Dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków: 149 921,00 zł

Dofinansowanie z Urzędu Gminy:3 067,40 zł

Wkład własny Muzeum- Zamek w Łańcucie: 44 000,02 zł

 
 
 
 
 


Prace konserwatorskie rzeżba bachus
 
Dzieje "Starego Zamku" w Łańcucie - zapomniane dziedzictwo.
 

Zadanie, na które składa się opracowanie zabytkowych materiałów, pozyskanych w wyniku prac archeologicznych na tzw. Wzgórzu Zamkowym ob. Plebańskim. Projekt ma także na celu opracowanie monograficznej, interdyscyplinarnej publikacji, która będzie zawierała wyniki analiz przeprowadzonych badań.

 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
 
 

Prace konserwatorskie rzeżba bachus
 
„Prace konserwatorskie – rzeźba Bachus S.659MZŁ”
 
Wykonawca wykona: konserwację metalowej rzeźby „Bachus” wraz z badaniami techniki i technologii, nowy po postument oraz dokumentację konserwatorską po wykonaniu prac.
 
Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Dofinansowano ze środków Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
 

Projekt
“MODERNIZACJA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOŻAROWYCH BUDYNKÓW NALEŻĄCYCH DO MUZEUM-ZAMEK W ŁAŃCUCIE”
Zadanie 1
Zadanie 2
Zadanie 3
Zadanie 4
Zadanie 5
Zadanie 1Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4Zadanie 5
„Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do MZŁ w systemie „ zaprojektuj i wybuduj – Wykonanie dokumentacji projektowej i przebudowa istniejącej zewnętrznej sieci hydrantowej dla obiektów MZŁ”.

Wykonawca wykona: przebudowę istniejącego przyłącza wody z rozdziałem na cele socjalno - bytowe i cele przeciwpożarowe, przebudowę istniejącego zbiornika wody w celu montażu w nim projektowanego zestawu do podnoszenia ciśnienia, przebudowę istniejących zbiorników wody w celu wykorzystania ich jako zbiornika magazynujące dla zewnętrznej instalacji przeciwpożarowej, zaprojektuje zestaw do podnoszenia ciśnienia dla zewnętrznej instalacji przeciwpożarowej, dostosuje przepompownie do pracy w warunkach zaniku prądu.

„Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do MZŁ - Wykonanie wydzielenia pożarowego pomieszczeń administracyjnych od części poddasza-montaż drzwi przeciwpożarowych EI30 w budynku MZŁ”. Wykonawca wykonał: dostosowanie istniejącego otworu do montażu drzwi p.pożarowych; montaż drzwi przeciwpożarowych EI30.

„Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - montaż instalacji gaszenia gazem w budynku Biblioteki”. Wykonawca wykona: wydzielenie przeciwpożarowe strefy pomieszczeń zamku od strefy pomieszczenia wyposażonego w system gaszenia gazem na I piętrze. Wykonawca wykona: Ochronę pomieszczeń biblioteki I piętra instalacją gaszenia gazem;
„Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - modernizacja wewnętrznej instalacji hydrantowej w budynku Stajni Cugowych”. Wykonawca wykona: Wyposażenie budynku w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami 25 z wężem półsztywnym; montaż zestawu hydroforowego na sieci wodociągowej, zapewniając odpowiednie parametry wydajności sieci wodociągowej do celów przeciw pożarowych; Zasilenie hydrantów w budynku Stajni z projektowanej instalacji wodociągowej doprowadzonej do ściany zewnętrznej budynku.
„Modernizacja zabezpieczeń przeciwpożarowych budynków należących do Muzeum-Zamek w Łańcucie - montaż instalacji systemu sygnalizacji pożaru w budynku Stajni Cugowych”. Wykonawca wykona: Montaż system sygnalizacji pożaru (SSP) w budynku, zgodnie z wytycznymi rzeczoznawcy do spraw pożarowych oraz według projektu, w instalacji zastosowany będzie system SSP oparty na jednej centrali głównej, do ochrony obiektu zastosowane będą optyczne czujki dymu.

 
Projekt
„PRACE REMONTOWO-KONSERWATORSKIE PRZY BUDYNKU OFICYNY W ZESPOLE ZAMKOWYM W ŁAŃCUCIE”
Wykonawca wykona: Remont cokołu, opaskę wokół budynku wraz z naświetlami, przyłącze kanalizacji deszczowej do każdego z naświetli, instalację odgromową, izolację pionową i poziomą ścian fundamentowych budynku, remont elewacji oraz remont stolarki okiennej drewnianej.

 
Projekt
„DOTACJA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY, DZIEDZICTWA NARODOWEGO I SPORTU – ZAKUP MUZEALIÓW”
W ramach programu zakupiono muzealia na ekspozycję stałą Muzeum-Zamek w Łańcucie. Zakup wynikał z konieczności uzupełnienia braków ekspozycji, będących konsekwencją zwrotu do Dzikowa części muzealiów, eksponowanych do tej pory we wnętrzach Muzeum, co spowodowało znaczące uszczuplenie ekspozycji stałej Zamku w Łańcucie.Zadanie dofinansowano w kwocie 103.000 zł ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu oraz w kwocie 103.000 zł ze środków Województwa Podkarpackiego.

 
Projekt
„DOTACJA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ZAKUP MUZEALIÓW: ELEMENTÓW SERWISU Z CHŃSKIEJ PORCELANY Z XVII w."
W ramach zadania zakupiono muzealia na ekspozycję stałą Muzeum-Zamek w Łańcucie. Zakup wynikał z konieczności uzupełnienia braków ekspozycji, będących konsekwencją zwrotu do Dzikowa części muzealiów, eksponowanych do tej pory we wnętrzach Muzeum, co spowodowało znaczące uszczuplenie ekspozycji stałej Zamku w Łańcucie. Zadanie dofinansowano w kwocie 399.675 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
baner1
„DOTACJA CELOWA NA WYDATKI INWESTYCYJNE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ZAKUP MUZEALIÓW NA POTRZEBY EKSPOZYCJI STAŁEJ”
W ramach zadania zakupiono muzealia na ekspozycję stałą Muzeum-Zamek w Łańcucie. Zakup wynikał z konieczności uzupełnienia braków ekspozycji, będących konsekwencją zwrotu do Dzikowa części muzealiów, eksponowanych do tej pory we wnętrzach Muzeum, co spowodowało znaczące uszczuplenie ekspozycji stałej Zamku w Łańcucie. Zadanie dofinansowano w kwocie 240.290 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 
baner1
„DOTACJA CELOWA MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO - ZAKUP MUZEALIÓW”
W ramach zadania zakupiono muzealia na ekspozycję stałą Muzeum-Zamek w Łańcucie. Zakup wynikał z konieczności uzupełnienia braków ekspozycji, będących konsekwencją zwrotu do Dzikowa części muzealiów, eksponowanych do tej pory we wnętrzach Muzeum, co spowodowało znaczące uszczuplenie ekspozycji stałej Zamku w Łańcucie. Zadanie dofinansowano w kwocie 388.500 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Tablica dotacja z BudżetuPaństwa
„DOTACJA CELOWA NA Zakup biletomatu w ramach akcji "Kultura Dostępna" ( działania wynikające z przeciwdziałania COVID-19 )”
W ramach zadania zakupiono automat biletowy. Zakup przyczynił się do sprawniejszego i bezpieczniejszego korzystania z oferty Muzeum i dóbr kultury, które Instytucja oferuje.

Tablica dotacja z BudżetuPaństwa
„PROGRAM OCHRONA ZABYTKÓW
Łańcut, zespół zamkowy-budynek stajni (1892 r.): remont dachu”
Zakres prac obejmujących zadanie: izolacja pozioma i pionowa fundamentów, naprawa gzymsów wraz z odtworzeniem w miejscach ubytków, naprawa cokołu, remont więźby dachową wraz z pokryciem, wykona zostanie opaska żwirowa wokół budynku. Wykonany zostanie także remont lukarn wraz z rekonstrukcją drewnianych okien w lukarnach. Zamontowana zostanie nowa instalacja odgromowa wraz z nowym uziomem otokowym.

Tablica dotacja z BudżetuPaństwa
„DOTACJA CELOWA NA WYDATKI BIEŻĄCE ZE ŚRODKÓW FINANSOWYCH MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO
prace remontowo-konserwatorskie i budowlane budynku Stajni
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PODKARPACKIEGO WOJEWÓDZKIEGO KONSERWATORA ZABYTKÓW - DOTACJA CELOWA
wykonanie prac remontowo-konserwaorskich i budowlanych budynku Stajni Muzeum w Zespole Zamkowym w Łańcucie”
Zakres prac obejmujących zadanie: izolacja pozioma i pionowa fundamentów, naprawa gzymsów wraz z odtworzeniem w miejscach ubytków, naprawa cokołu, remont więźby dachową wraz z pokryciem, wykona zostanie opaska żwirowa wokół budynku. Wykonany zostanie także remont lukarn wraz z rekonstrukcją drewnianych okien w lukarnach. Zamontowana zostanie nowa instalacja odgromowa wraz z nowym uziomem otokowym.
 
 
Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług oraz w celach analitycznych i marketingowych. Możesz określić warunki przechowywania i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce lub zaakceptować wszystkie pliki cookies. Aby uzyskać więcej informacji, zapoznaj się z naszą "Polityką prywatności"
Akceptuję